Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov 2020-04-27

Z důvodu prací na projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" je objekt N-S 78 Polsko od 2020-04-29 do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Pandemie COVID-19 2020-03-13

Z důvodu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření je objekt N-S 78 Polsko ve dnech 2020-04-10 (Velký pátek) a 2020-04-13 (Velikonoční pondělí) pro veřejnost uzavřen.

Světla nad bunkry 2019 2019-09-21

Zúčastnili jsme se akce Světla nad bunkry 2019. Nasvítili jsme objekty N-S 78 a N-S 79.

Světla nad bunkry 2019, N-S 78. Foto Martin Měřinský. Světla nad bunkry 2019, N-S 79. Foto Martin Měřinský.

Fort Fest CZ 2019 Králíky 2019-06-14

Zúčastnili jsme se jako vystavovatelé akce Fort Fest.

Fort Fest CZ Králíky 2019. Foto Martin Měřinský.

Otevírací doba pro rok 2019 2019-03-25

Objekt N-S 78 Polsko bude v letošním roce otevřen pro veřejnost vždy od 10 do 16 hodin:

Členská schůze 2019-03-22

Členská schůze se uskuteční 13. dubna 2019 od 18:30 v objektu N-S 78 Polsko.

Program schůze:

Pracovní brigáda 2019-03-10

Pracovní brigáda v objektu N-S 78 Polsko se uskuteční 16.-17. března od 9:00 do 18:00.

Členská schůze 2019-01-22

Členská schůze se uskuteční 24. února 2019 od 14:00 v objektu N-S 78 Polsko.

Program schůze:

Otevírací doba 2018-10-01

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 28. října od 11:00 do 19:00 hodin.

Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský.

Otevírací doba 2018-09-23

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 28. září od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2018-09-22

Zúčastnili jsme se 3. ročníku akce Světla nad bunkry.

Světla nad bunkry 2018. Foto Martin Pleyer.

Otevírací doba 2018-07-02

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 5. až 8. července od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2018-04-26

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v úterý 1. května od 10:00 do 16:00 hodin a v úterý 8. května od 12:00 do 17:00.

2018-05-08 N-S 78. Foto Martin Měřinský.

Otevírací doba 2018-04-02

Letošní první otevírací den, první provedený návštěvník a jarní úklidové práce.

První otvírací den 2018. Foto Martin Měřinský. Jarní úklid. Foto Martin Měřinský. Jarní úklid. Foto Petr Beran.

Výročí 2017-12-12

Před osmdesáti lety, ve dnech 13. až 19. prosince roku 1937, uložila stavební firma Ing. Rudolf Frič, Bratislava do bednění 1 525 krychlových metrů betonu, čímž vznikl objekt N-S 78 Polsko.

80. výročí betonáže N-S 78 Polsko. Foto Martin Měřinský.

Světla nad bunkry 2017-09-24

K 79. výročí všeobecné mobilizace 1938, v rámci akce "Světla nad bunkry", byl srub N-S 78 Polsko nasvícen v sobotu 23. září od 21:00 do 21:30 hodin.

Světla nad bunkry 2017. Foto Martin Pleyer.

Otevírací doba 2017-09-06

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v sobotu 28. října od 11:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba 2017-09-06

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost ve čtvrtek 28. září od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2017-06-07

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v pondělí 5. července od 11:00 do 17:00 hodin a v úterý 6. července od 11:00 do 17:00 hodin.

Fort Fest CZ 2017-07-03

1. a 2. července 2017 jsme se zúčastnili setkání pevnostních muzeí Fort Fest CZ 2017 na tvrzi Horka u Králík.

Stánek SPVHD. Fort Fest CZ 2017. Stánek SPVHD. Fort Fest CZ 2017.

BunkerKunst, BunkerCut 2017-06-06

Náš spolek je důrazně proti poškozování objektů československého předválečného opevnění. Především proti nevratnému řezání objektů jako se stalo v případě "BunkerKunst" či "BunkerCut".

Dokázali bychom pochopit provedení ojedinělého analytického řezu na běžném objektu, který není nijak zajímavý, po dohodě např. s Vojenským Historickým Ústavem a lokálními spolky vojenské historie. Ze studijních účelů je však zmíněný řez nepoužitelný a umělecká hodnota pochybná. Jde o maximální neúctu k odhodlání našich předků ubránit jediný ostrov demokracie a svobody v meziválečné střední Evropě.

Otevírací doba 2017-05-02

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v neděli 7. května od 13:00 do 18:00 hodin a v pondělí 8. května od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2017-04-25

Srub N-S 78 Polsko byl pro veřejnost otevřen v pondělí 1. května 2017 od 10:00 do 17:00.

Otevírací doba 2017-03-29

Srub N-S 78 Polsko byl pro veřejnost otevřen k příležitosti Velké provázecí akce organizované Klubem vojenské historie Náchod ve dnech 14. - 17. dubna 2017. Krom vlastního objektu bylo možno shlédnout výstavu fotografií s vojenskou tématikou.

Letáčky. Letáčky.

Otevírací den 2016-10-28

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 28. října 2016. V ubikaci mužstva byly vystaveny fotografie Martina Pleyera. Večer se konala schůze SPVHD.

Výstava fotografií Martina Pleyera.

Velká provázecí akce 2016-03-16

V sobotu 16. března 2016 byl objekt N-S 78 Polsko přístupný v rámci Velké provázecí akce organizované Klubem vojenské historie Náchod.

Schůze 2013-10-18

Večer se konala schůze SPVHD.

Fortexpo 2013 2013-09-28

Po druhé jsme zpřístupnili objekt pro veřejnost, opět při příležitosti akce Fortexpo. Před objektem byla výstava uniforem našich členů.

Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2013. Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2013. Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2013.

Náborová akce 2008-09-20

V místnosti průvodců Pevnosti Dobrošov jsme umístili nástěnku s informacemi o SPVHD a pokusili se přizvat nové členy.

Nástěnka s náborovými informacemi SPVHD.

Fortexpo 2008 2008-09-20

Poprvé v historii byl objekt N-S 78 Polsko zpřístupněn veřejnosti k příležitosti akce Fortexpo 2008. Vlastního Fortexpa jsme se zúčastnili skromnou nástěnkou v podzemí.

Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2008. Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2008. Expozice SPVHD na Fortexpo 2008.

Doména 2008-09-19

Zakoupili jsme doménu spvhd.cz.

QR code www.spvhd.cz